Wycena transportu międzynarodowego i krajowego

Skomplikowana wycena transportu

Transport towarów odgrywa kluczową rolę w łańcuchu dostaw. Bez niego gospodarka nie jest w stanie sprawnie funkcjonować. Przy tym trafna wycena transportu wpływa na poprawne określanie cen przewożonych towarów. Im dalsza trasa, tym więcej składowych kosztu transportu. Inne więc będą zmienne, jeśli odbywać się będzie spedycja kolejowa z Chin. Natomiast w transporcie krajowym nie będą mieć miejsca na przykład odprawy celne. Właściwe skalkulowanie kosztów jest więc bardzo istotne i dość skomplikowane. Ryzykiem firm przewozowych są także awarie floty. Mechanik samochodowy musi być zawsze w gotowości.

Składowe wpływające na koszty transportu

Odległość jest najbardziej oczywistym czynnikiem wpływającym na koszt transportu. Mierzona między miejscem załadunku, a miejscem rozładunku. W przypadku transportu międzynarodowego, trasy mogą być bardziej skomplikowane. Możliwe jest dopakowanie ładunku w punkcie pośrednim. Takie sytuacje często wiążą się z wyższymi kosztami. W przypadku tras międzynarodowych najprawdopodobniej konieczne będą też odprawy celne. Ich obsługa przez spedytorów jest dodatkowo płatna.

Drugą składową transportu jest rodzaj przewożonego towaru. Materiały niebezpieczne czy łatwopalne wymagają specjalnych środków bezpieczeństwa. Nie każda firma przewozowa posiada również uprawnienia do ich przewozu. To w oczywisty sposób zwiększa koszty. Waga i objętość towaru również są istotne. Ładunki gabarytowe wycenia się zazwyczaj indywidualnie.

Niezależnie od rodzaju transportu, na jego koszt bezpośrednio wpływa koszt paliwa. Największe wahania występują w przewozach drogowych i lotniczych. Jednak transport kolejowy z Chin również zależy od rynkowej ceny paliw.

Sposób i czas dostawy

Największe różnice w cenie przewozu towarów widać pod kątem rodzaju środka transportu. Najdroższy, ale najszybszy będzie transport lotniczy. Na drugim końcu stawki jest fracht morski. Pośrodku pod względem ceny i szybkości jest drogowy transport kontenerowy. Pozostaje jeszcze spedycja kolejowa z Chin, która zyskuje coraz większą popularność. Oferuje bowiem dobrą relację ceny do szybkości przewozu. Przy wyborze środka transportu trzeba wziąć pod uwagę również rodzaj ładunku. Nie każda bowiem forma przewozu będzie tak samo atrakcyjna dla różnych wielkości i wag towarów.

Jeśli dostawa jest pilna, wycena transportu musi uwzględnić dodatkowo płatną opcję ekspresową. Ten wariant możliwy jest najczęściej w przewozie drogowym.

Czasy dostaw, a co za tym idzie ich koszty, zależą też często od sezonowości. Im większe będzie obłożenie, tym wyższe stawki. Widać to szczególnie jeśli chodzi o morski transport kontenerowy na duże odległości.